Wang Xueqi (ซูฉี หวัง)

Wang  Xueqi (ซูฉี หวัง)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 2489
ที่เกิด :: ประเทศจีน
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
Bodyguards and Assassins(2010)   ...นักธุรกิจผู้ร่ำรวย