ภารดี อยู่ผาสุข

  (ภารดี  อยู่ผาสุข)
ชื่ออื่นๆ :: เปิ้ล
วันเกิด :: 01 กรกฎาคม 2525
ที่เกิด :: ประเทศไทย
ปัจจุบันอยู่ที่  :: 53/1361ซ.ราชพฤกษ์ 18/2 หมู่บ้าน กฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ส่วนสูง :: 168
@ ple_paradee
:: ประวัติย่อ ::

การศึกษา อนุบาล โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา ประถม โรงเรียนบางบัว ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์สถาบัน ราชภัฎสวนดุสิต งานอดิเรก นอน สิ่งที่ชื่นชอบ สีที่ชอบ แดง ขาว ดำ ส่วนที่ชอบในร่างกาย ตา นิสัยส่วนตัว ร่าเริงสนุกสนาน ของสะสม ตุ๊กตาบาร์บี้
   
ประวัติเรียงตาม ::