โชติวุฒิ บุญญสิทธิ์

  (โชติวุฒิ   บุญญสิทธิ์)
ชื่ออื่นๆ :: นัท
วันเกิด :: 12 กันยายน 2529
ที่เกิด :: ประเทศไทย
@ nut_singular
:: ประวัติย่อ ::

อาชีพ : Guitarist, Teacher
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล เอกเครื่องดนตรี กีต้าร์ แจ๊ส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงาน
- The White Room (พ.ศ. 2553)
- The White Room Decoration (พ.ศ. 2554)

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเพลงแห่งปี ได้แก่เพลง เบา เบา จากงานประกาศรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 4
- รางวัลนักร้องกลุ่มแห่งปี จากงานประกาศรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 4
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
ตายโหงตายเฮี้ยน(2014)   ...โป๊ป (ตอน รถตู้ “ตกทางด่วน”)