จักรพันธ์ วงศ์คณิต

  (จักรพันธ์ วงศ์คณิต )
ชื่ออื่นๆ :: บอส
วันเกิด::- - -
ที่เกิด ::
ส่วนสูง :: 177
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
8E88 แฟนลั้ลลา (2010)   ...บอส