คริส ลีเบนสัน

  (คริส ลีเบนสัน)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: ไม่ระบุ
ที่เกิด :: ประเทศไทย
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานอื่นๆ

ผลงานอื่นๆที่ผ่านมา
Tim Burton's Corpse Bride(2005)   ...ทำหน้าที่ ลำดับภาพ