นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์

  (นนทนันท์  อัญชุลีประดิษฐ์)
ชื่ออื่นๆ :: คชา
วันเกิด :: 08 มิถุนายน 2533
ที่เกิด :: ประเทศไทย
ส่วนสูง :: 175
@ kacha_lowbatt
:: ประวัติย่อ ::

คชา AF8 - V3

ชื่อ : นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์
ชื่อเล่น : คชา
วันเกิด : 8 มิถุนายน 2533
อายุ : 20 ปี
น้ำหนัก : 59 กก.
ส่วนสูง : 175 ซม.
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์
ความสามารถพิเศษ : เล่นฟุตบอล
แนวเพลงที่ถนัด : POP
   
ประวัติเรียงตาม ::