Kimberly Peirce (คิมเบอร์ลี่ เพียร์ซ)

Kimberly Peirce (คิมเบอร์ลี่ เพียร์ซ)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 08 กันยายน 2510
ที่เกิด :: แฮริสเบิร์ก, รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานกำกับ

ผลงานกำกับที่ผ่านมา
Carrie(2013)   ...