พนิดา วรบุตร

  (พนิดา วรบุตร)
ชื่ออื่นๆ :: จอย
วันเกิด :: ไม่ระบุ
ที่เกิด :: ประเทศไทย
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
พระอภัยมณี(2002)   ...