พลังธรรม กล่อมทองสุข

  (พลังธรรม กล่อมทองสุข)
ชื่ออื่นๆ :: อาร์ต
วันเกิด::- - -
ที่เกิด ::  ประเทศไทย
@ bhalang
:: ประวัติย่อ ::

การศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลงาน
- ละครเรื่อง ราชินีหมอลำ,ดงดอกเหมย,หุบเขากินคน,ดอกแก้วการะบุหนิง
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
โรงแรมผี(2002)   ...ปริญญา