ชัชฎาภรณ์ ธนันทา

-  (ชัชฎาภรณ์ ธนันทา)
ชื่ออื่นๆ :: ต่าย
วันเกิด :: 18 ตุลาคม 2523
ที่เกิด :: ประเทศไทย
@ taichatchadaporn
:: ประวัติย่อ ::

การศึกษา จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล คลอง 6 กำลังเ รียนปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ
ผลงาน
- ละครเรื่อง แก้วตาหวานใจ,ฟ้ากระจ่างดาว,สืบสาวราวรัก,จิตสังหาร,บ้านร้อยดอกไม้,หนึ่งตะวันพันดาว
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
คนบอ ผีบ้า ป่าช้าแตก(2003)   ...จ๋า