Koji Yakusho (โคจิ ยาคุโช)

Koji Yakusho (โคจิ ยาคุโช)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 01 มกราคม 2499
ที่เกิด :: นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
The Boy and the Beast(2015)   ...พากย์เสียง คุมะเท็ตสึ
Chronicle of My Mother(2013)   ...อิงามิ
Silk(2008)   ...ฮาร่า จูเบอิ
Babel(2007)   ...ยาซุจิโร่
Memoirs of a Geisha(2006)   ...โนบุ