ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล

  (ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล)
ชื่ออื่นๆ :: หม่อมน้อย
วันเกิด :: ไม่ระบุ
ที่เกิด :: ประเทศไทย
ปัจจุบันอยู่ที่  :: 139/1 อโศก สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
:: ประวัติย่อ ::

ผลงาน
- กำกับละครเรื่อง ลูกทาส,อีพริ้ง คนเริงเมือง,ทะเลฤาอิ่ม,ในฝัน,สี่แผ่นดิน
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานกำกับ - ผลงานแต่ง - ผลงานอื่นๆ

ผลงานกำกับที่ผ่านมา
แม่เบี้ย(2015)   ...
แผลเก่า(2014)   ...
จันดารา ปัจฉิมบท(2013)   ...
จันดารา ปฐมบท(2012)   ...
อุโมงค์ผาเมือง(2011)   ...
ชั่วฟ้าดินสลาย(2010)   ...
อันดากับฟ้าใส(1997)   ...

ผลงานแต่งที่ผ่านมา
แม่เบี้ย(2015)   ...
แผลเก่า(2014)   ...
จันดารา ปัจฉิมบท(2013)   ...
จันดารา ปฐมบท(2012)   ...
อุโมงค์ผาเมือง(2011)   ...
ชั่วฟ้าดินสลาย(2010)   ...

ผลงานอื่นๆที่ผ่านมา
ชิงหมาเถิด(2010)   ...ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาการแสดง