ยงยุทธ ทองกองทุน

  (ยงยุทธ ทองกองทุน)
ชื่ออื่นๆ :: สิน
วันเกิด :: ไม่ระบุ
ที่เกิด :: ประเทศไทย
:: ประวัติย่อ ::

จบจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศของจีเอ็มเอ็ม ไท หับ
ผลงานการกำกับ
2547 แจ๋ว
2546 สตรีเหล็ก 2
2543 สตรีเหล็ก
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานกำกับ - ผลงานแต่ง - ผลงานแสดง - ผลงานอื่นๆ

ผลงานกำกับที่ผ่านมา
คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์(2015)   ...เรื่อง ดาว
ความจำสั้น..แต่รักฉันยาว(2009)   ...
4 แพร่ง(2008)   ...เหงา
แก๊งชะนีกับอีแอบ(2006)   ...
แจ๋ว(2004)   ...
สตรีเหล็ก 2(2003)   ...
สตรีเหล็ก(2000)   ...

ผลงานแต่งที่ผ่านมา
4 แพร่ง(2008)   ...
แจ๋ว(2004)   ...
สตรีเหล็ก 2(2003)   ...
15 ค่ำ เดือน 11(2002)   ...
สตรีเหล็ก(2000)   ...

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
เจ้าสาวผัดไทย(2004)   ...ยงยุทธ

ผลงานอื่นๆที่ผ่านมา
5 แพร่ง(2009)   ...ทำหน้าที่ อำนวยการสร้าง
4 แพร่ง(2008)   ...ทำหน้าที่ อำนวยการสร้าง