ธิญาดา พรรณบัว

-  (ธิญาดา พรรณบัว)
ชื่ออื่นๆ :: เกด
วันเกิด :: ไม่ระบุ
ที่เกิด :: ประเทศไทย
@ thiyada
:: ประวัติย่อ ::

จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลงาน
- ละครเรื่อง คาวน้ำค้าง,ย.ยักษ์ยอดยุ่ง,จอมใจจ้าวป่า
   
ประวัติเรียงตาม ::