Nathan Fillion (นาธาน ฟิลเลียน)

Nathan Fillion (นาธาน ฟิลเลียน)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 27 มีนาคม 2514
ที่เกิด :: เอ็ดมอนตัน, อัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
ส่วนสูง :: 185
:: ประวัติย่อ ::

นาธาน ฟิลเลียน เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1971 ที่เอ็ดมอนตัน, อัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) และ Slither (2006)
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
Guardians of the Galaxy Vol. 2(2017)   ...ไซมอน วิลเลี่ยมส์
Percy Jackson: Sea of Monsters(2013)   ...เฮอร์เมส
Slither(2006)   ...บิลล์