Philippine Leroy-Beaulieu (ฟิลิปปิน ลีรอย-โบลิว)

Philippine Leroy-Beaulieu (ฟิลิปปิน ลีรอย-โบลิว)
ชื่ออื่นๆ ::
วันเกิด::25 เมษายน 2506
ที่เกิด :: โรม  Italy
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
18 Years Later(2004)   ...ซิลเวีย