Anna Nakagawa (แอนนา นาคากาว่า)

Anna Nakagawa (แอนนา นาคากาว่า)
ชื่ออื่นๆ ::
วันเกิด::30 สิงหาคม 2508
ที่เกิด :: โตเกียว  Japan
ส่วนสูง :: 167
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
Death Make(2006)   ...