ปรารถนา บรรจงสร้าง

  (ปรารถนา บรรจงสร้าง)
ชื่ออื่นๆ :: กล้วย
วันเกิด::06 กรกฎาคม 2505
ที่เกิด ::  ประเทศไทย
ส่วนสูง ::
@ banana_only
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ตอน องค์ประกันหงสา(2007)   ...มเหสีพระมหินทร์ (2)