ภิรมย์พร พินทะปะกัง

  (ภิรมย์พร พินทะปะกัง)
ชื่ออื่นๆ :: ไมค์ ภิรมย์พร
วันเกิด :: 08 กรกฎาคม 2513
ที่เกิด :: จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
ส่วนสูง :: 170
:: ประวัติย่อ ::

ไมค์ ภิรมย์พรมีชื่อจริงว่า "พรภิรมย์ พินทะปะกัง" ผ่านการสู้ชีวิตมาอย่างโชกโชนทั้งเป็นกรรมกร เข็นรถขายส้มตำ ฯลฯ
ผลงาน
- ละครเรื่อง นายฮ้อยทมิฬ
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
ครอบครัวตัวดำ(2007)   ...สมหมาย