พรรทิิภา สกุลชัย

  (พรรทิิภา สกุลชัย)
ชื่ออื่นๆ :: ติ๋ม
วันเกิด :: 2499
ที่เกิด :: ประเทศไทย
:: ประวัติย่อ ::


หรือ ติ๋ม ทีวีพูล

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
- ปริญญาโท MBA (Mini Course M.B.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)

มีอดีตสามี ต้อย แอ๊คเนอร์ หรือ เกรียงศักดิ์ สกุลชัย

ผลงานบรรณาธิการ
- นิตยสาร ทีวีพูล
- นิตยสาร สไปซี่
- นิตยสาร สตานิวส์
- นิตยสาร Live

ผลงานจัดรายการ
- รายการ TV POOL LIVE
- รายการ TV POOL TONIGHT

ผลงานทำงานที่ผ่านมา
2536- ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โน้ต พับลิชชิ่ง จำกัด ผลิตนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาห์ นิตยสารสไปซี่ รายปักษ์ และหนังสือพิมพ์สตาร์ นิวส์ รายปักษ์ และนิตยสารสเปเชี่ยล นิตยสารบทละครเฉพาะกิจ
2526-2536 ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โน้ต พับลิชชิ่ง จำกัด

ประมูลสัมปทานธุรกิจดำเนินงานสถานีวิทยุและผลิตรายการวิทยุ
ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาวด์ โปรเจ็คท์ จำกัด
ผลิตเพลงประกอบละครทั้งช่อง 3, 5, 7, 9

2523-2526 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2521-2523 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์ หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น
2520-2521 เลขากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เควสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   
ประวัติเรียงตาม ::