BOX OFFICE

26 - 29 พ.ย. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
12.4
12.4
3.
3.0
114.5
4.
2.7
5.3
5.
1.6
1.6
27 - 29 พ.ย. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.2
55.6
3.
30.1
42.6
4.
12.8
176.1
5.
9.7
116.8

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  รชนีกร พันธ์มณี (ทั้งหมด 5 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น 
 รูปต้อม รัชนีกร พันธ์มณ๊ งานเปิดตัวเปิดตัว ยมผีพ่อ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ รชนีกร พันธ์มณี ในหมวดนี้ (5 ภาพ)