BOX OFFICE

23-26 ต.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
13.9
61.9
2.
13.3
14.3
3.
10.5
10.5
5.
8.1
11.4
24 - 26 ต.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
19.8
19.8
2.
14.4
14.4
3.
13.5
46.4
4.
11.0
124.0
5.
10.0
30.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  รชนีกร พันธ์มณี (ทั้งหมด 5 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น 
 รูปต้อม รัชนีกร พันธ์มณ๊ งานเปิดตัวเปิดตัว ยมผีพ่อ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ รชนีกร พันธ์มณี ในหมวดนี้ (5 ภาพ)