BOX OFFICE

16 - 19 มิ.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
20.1
90.9
2.
16.1
16.1
3.
10.9
49.4
5.
2.5
2.5
17 - 19 มิ.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
135.1
135.1
2.
35.5
35.5
3.
4.9
71.1
4.
9.2
41.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  รชนีกร พันธ์มณี (ทั้งหมด 5 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น 
 รูปต้อม รัชนีกร พันธ์มณ๊ งานเปิดตัวเปิดตัว ยมผีพ่อ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ รชนีกร พันธ์มณี ในหมวดนี้ (5 ภาพ)