BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ศิรพันธ์ วัฒนจินดา (ทั้งหมด 594 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 13   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (16 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานเปิดตัว ลูกทุ่งซิกเนเจอร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน Hamburger Icon Awards 2015   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน GMM25 ละครสนุก ความสุข 2 ทุ่ม  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ Green Fan Club : Green Bike ปั่น ไป ปลูก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ จากกองถ่าย Club Friday The Series 6   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ ภาพจากรอบสื่อมวลชน ละครเวที มานีและชูใจ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ ภาพบรรยากาศการซ้อมละครเวที มานีและชูใจ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานแถลงข่าวละครเวที มานีกับชูใจ   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน DIANA Gala Night  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (16 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 29 และ งานเมขลา ครั้งที่ 25  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานประกาศผลรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 6 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (26 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (27 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ จากงาน Mthai top talk about 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานประกาศผลรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่ 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (27 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานเปิดตัว The Hobbit: An Unexpected Journey  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน OK! Awards 2012  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (31 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ TOUCH Magazine   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานเปิดร้าน "Fresh Boxx"  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานเปิดตัว Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานแถลงข่าว Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (22 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน อุโมงค์ผาเมือง กาล่า แชริตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 20  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (34 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูปนุ่น ศิรพันธ์ งานแพรว Pop-Up Beauty  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 ภาพนุ่น ศิรพันธ์ งานเปิดตัว 9 วัด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 7  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (23 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งาน 9 วัด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (35 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนุ่น ศิรพันธ์ งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 ภาพ นุ่น ศิรพันธ์ งานบวงสรวง 9 วัด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
 ภาพ นุ่น ศิรพันธ์ งาน งาน แถลงข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ภาค 4 ยุทธหัตถี  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 18  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา งานแถลงข่าว ตอกตราผี  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
 นิตยสาร สุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
 งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง เปนชู้กับผี  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (21 ภาพ) 
 นิตยสาร Woman Plus  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 อื่นๆ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 ฉลอง 70 ล้าน ภาพยนตร์เรื่อ เพื่อนสนิท  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 แถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง เปนชู้กับผี  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (35 ภาพ)