BOX OFFICE

19 - 22 พ.ย. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
6.5
109.4
3.
1.6
1.6
4.
1.0
6.2
5.
0.9
6.0
20 - 22 พ.ย. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
14.6
153.7
3.
12.8
98.9
4.
The Night Before
10.1
10.1
5.
6.6
6.6

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  พินทุ์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์ (ทั้งหมด 19 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป บอลลูน งานเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง PIRANHA 3D  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พินทุ์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป บอลลูน พินทุ์สุดา จากนิตยสาร FHM  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พินทุ์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2    
 รูปบอลลูน พินทุ์สุดา ถ่ายแบบนิตยสาร  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พินทุ์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์ ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1     
 รูปบอลลูน พินทุ์สุดา ตอนเด็ก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พินทุ์สุดา ตันฑ์ไพเราะห์ ในหมวดนี้ (1 ภาพ)