BOX OFFICE

19 - 22 ก.พ. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
12.0
12.0
4.
6.6
31.0
5.
3.5
3.5
20 - 22 ก.พ. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
23.2
130.1
4.
McFarland, USA
11.3
11.3
5.
The DUFF
11.0
11.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  หนึ่งธิดา โสภณ (ทั้งหมด 190 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา หนึ่งธิดา งานเปืดตัว คิดถึงวิทยา  คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป หนูนา หนึ่งธิดา In Magazine No.175  คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา หนึ่งธิดา งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง 2554   คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา หนึ่งธิดา งานเปิดตัวหนัง มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ งาน สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2011   คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (43 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา จาก In Magazine May 25,2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพ หนึ่งธิดา โสภณ ในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
 รูป หนูนา งานสุพรรณหงส์ ครั้งที่20  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (21 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา งานคมชัดลึก อวร์ด ครั้งที่ 8  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป หนูนา ใน In Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 งานฉลอง กวนจนดัง หวัง100ล้าน ภ.กวนมึนโฮ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 หนูนา งานเปิดตัวภาพยนตร์ กวน มึน โฮ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป หนูนา งานแถลงข่าว กวน มึน โฮ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (24 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น