BOX OFFICE

11 - 14 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
12 - 14 ธ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
24.5
24.5
4.
Top Five
7.2
7.2
5.
6.1
185.3

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  วิทยา ปานศรีงาม (ทั้งหมด 24 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น   
 รูป ปู วิทยาร งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง เพชฌฆาต  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิทยา ปานศรีงาม ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ปู วิทยา งานแถลงข่าวภาพยนตร์ เพชฌฆาต  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิทยา ปานศรีงาม ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ปู วิทยา งาน Thailand International Film Destination Fastival 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิทยา ปานศรีงาม ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5 
 แถลงข่าว ศพไม่เงียบ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิทยา ปานศรีงาม ในหมวดนี้ (5 ภาพ)