BOX OFFICE

23-26 ต.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
13.9
61.9
2.
13.3
14.3
3.
10.5
10.5
5.
8.1
11.4
24 - 26 ต.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
19.8
19.8
2.
14.4
14.4
3.
13.5
46.4
4.
11.0
124.0
5.
10.0
30.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ณัฐวัตร ดีวงกิจ (ทั้งหมด 7 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป ต้น ณัฐวัตร งานเปิดตัว เหลือแหล่  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐวัตร ดีวงกิจ ในหมวดนี้ (7 ภาพ)