BOX OFFICE

15 - 18 ม.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
16 - 19 ม.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
107.2
110.6
2.
25.5
25.5
3.
24.1
24.1
4.
17.1
65.8
5.
Selma
13.9
31.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ณัฐวัตร ดีวงกิจ (ทั้งหมด 7 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป ต้น ณัฐวัตร งานเปิดตัว เหลือแหล่  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐวัตร ดีวงกิจ ในหมวดนี้ (7 ภาพ)