BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (ทั้งหมด 185 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งานบวงสรวงและงานแถลงข่าว Club Friday The Series 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (19 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 21  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งานเปิดตัว รักสุดท้ายป้ายหน้า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (29 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งาน GIT GEM and Jewely Design Award 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (36 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งาน แถลงข่าวรักสุดท้ายป้ายหน้า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (25 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งานบวงสรวง รักสุดท้ายป้ายหน้า   คลิก ดูอัลบั้มภาพ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ในหมวดนี้ (29 ภาพ) 
 งานประกาศรางวัล Top Awards 2010  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูปรถเมล์ คะนึงนิจ งาน EFM  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป รถเมล์ คะนึงนิจ งานเปิดตัว หัวหลุดแฟมิลี่  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปรถเมล์ งานโทรทัศน์ทองคำ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
 รูปรถเมล์   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
 รูปรถเมล์ คะนึงนิจ TV-Inside  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ)