BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
16 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
22.0
70.5
2.
9.7
9.7
4.
8.0
8.0
5.
5.6
8.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ภูภูมิ พงศ์ภานุ (ทั้งหมด 165 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4  
 รูป เคน ภูภูมิ งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Age of Ultron  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เคน ภูภูมิ งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Give Me Five  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (30 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป เคน ภูภูมิ จากบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์คอนเสิร์ต Give Me Five  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เคน ภูภูมิ งานเปิดตัว Walking with Dinosaurs (3D)  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (20 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป เคน ภูภูมิ งานเปิดตัว Iron Man 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น 
 รูป เคน ภูภูมิ งาน เปิดตัว G.I.Joe  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ภูภูมิ พงศ์ภานุ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูป เคน ภูภูมิ งาน เปิดวิ๊กบิ๊ก 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เคน ภูภูมิ งานเปิดตัวหนัง Snow White and the Huntsman   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูป เคน ภูภูมิ In Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
 รูป เคน ภูภูมิ งาน GIT GEM and Jewely Design Award 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (23 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เคน ภูภูมิ งานกำลังใจ 30 กำลังแจ๋ว  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป เคน ภูภูมิ งาน อุโมงค์ผาเมือง กาล่า แชริตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เคน ภูภูมิ งานเปิดตัว Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น