BOX OFFICE

23 - 26 เม.ย. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1 - 3 พ.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
191.3
191.3
2.
6.6
331.1
3.
6.2
23.4
4.
Paul Blart: Mall Cop 2
5.9
51.5
5.
3.5
158.3

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  เดิมพัน อยู่วิทยา (ทั้งหมด 15 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป ต้น เดิมพัน งานเปิดตัว 30+ โสด ON SALE   คลิก ดูอัลบั้มภาพ เดิมพัน อยู่วิทยา ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา งานแถลงข่าว 30+ โสด ON SALE  คลิก ดูอัลบั้มภาพ เดิมพัน อยู่วิทยา ในหมวดนี้ (7 ภาพ)