BOX OFFICE

19 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
94.5
94.5
4.
0.8
4.4
5.
0.5
0.5
20 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
39.0
39.0
4.
11.3
11.3
5.
11.0
327.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  เอเดรียน พาลิคกี้ (ทั้งหมด 23 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป เอเดรนเน แพลิคกี งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง G.I Joe: Retaliation ที่ California  คลิก ดูอัลบั้มภาพ เอเดรียน พาลิคกี้ ในหมวดนี้ (16 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป เอเดรนเน แพลิคกี งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง G.I Joe: Retaliation ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี  คลิก ดูอัลบั้มภาพ เอเดรียน พาลิคกี้ ในหมวดนี้ (7 ภาพ)