BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  กวี ตันจรารักษ์ (ทั้งหมด 182 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5 
 รูป บีม กวี งานปิดตัว คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป บีม กวี งานแถลงข่าว คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป บีม กวี งานขายเสื้อกับมูลนิธิ รพ.รามา  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูป บีม กวี งานบวงสรวง คืนวันเสาร์เช้าวันจันทร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (29 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5 
 รูป บีม กวี งานเปิดตัว ส.ค.ส.สวีทตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บีม กวี ตันจรารักษ์ งานแถลงข่าวโปรเจค สวีทตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กวี ตันจรารักษ์ ในหมวดนี้ (31 ภาพ) 
 ภาพ บีม กวี งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบีม กวี งานSeed Awards ครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (19 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบีม กวี งานเปิดตัว ม.3 ปี 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปบีม กวี จากคอนเสิร์ต  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูปบีม D2B  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
 รูปบีม กวี ตันจรารักษ์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 นิตยสาร สุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 นิตยสาร สุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ)