BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  โฟกัส จีระกุล (ทั้งหมด 217 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป โฟกัส งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่22  คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โฟกัส คมชัดลึกอวร์ด ครั้งที่ 10  คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โฟกัส งานแถลงข่าว ตีสาม 3D  คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โฟกัส งานบวงสรวงภาพยนตร์ ตีสาม   คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (87 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น   
 รูป โฟกัส งานเปิดตัว รัก 7 ปีดี 7 หน   คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5 
 รูป โฟกัส งานชมรมวิจารณ์บันเทิง   คลิก ดูอัลบั้มภาพ โฟกัส จีระกุล ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูป โฟกัส จากงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 18  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (14 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รุปโฟกัส งาน Top Award 2008  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
 รูป โฟกัส จีระกุล จาก ภาพยนตร์บันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปโฟกัส ปิดเทอมใหญ่  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป โฟกัส งานแถลงข่าว ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (33 ภาพ) 
 รูปโฟกัส น้องโฟกัส  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 แถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง เก๋า..เก๋า  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (30 ภาพ)