BOX OFFICE

19 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
94.5
94.5
4.
0.8
4.4
5.
0.5
0.5
20 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
39.0
39.0
4.
11.3
11.3
5.
11.0
327.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  พลอย จินดาโชติ (ทั้งหมด 39 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป พลอย จินดาโชติ งานเปิดตัวหนัง หมาแก่อันตราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป พลอย จินดาโชติ งานแถลงข่าว เป้ท่าทราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป พลอย จินดาโชติ งานเปิดตัว ปาฎิหาริย์รักต่างพันธุ์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 นิตยสาร เปรียว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4  
 รูป พลอย จินดาโชติ จากนิตยสาร Arena อารีน่า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1     
 รูปพลอย จินดาโชติ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
 เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Happy Feet  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ)