BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
16 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
22.0
70.5
2.
9.7
9.7
4.
8.0
8.0
5.
5.6
8.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  พลอย จินดาโชติ (ทั้งหมด 39 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป พลอย จินดาโชติ งานเปิดตัวหนัง หมาแก่อันตราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป พลอย จินดาโชติ งานแถลงข่าว เป้ท่าทราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป พลอย จินดาโชติ งานเปิดตัว ปาฎิหาริย์รักต่างพันธุ์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 นิตยสาร เปรียว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4  
 รูป พลอย จินดาโชติ จากนิตยสาร Arena อารีน่า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1     
 รูปพลอย จินดาโชติ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พลอย จินดาโชติ ในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
 เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Happy Feet  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ)