BOX OFFICE

21 - 24 เม.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
26.2
113.2
4.
3.1
3.1
5.
2.2
2.2
22 - 24 เม.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
60.8
191.5
3.
Barbershop: The Next Cut
10.8
36.0
4.
6.6
316.4
5.
6.1
49.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ธงไชย แมคอินไตย์ (ทั้งหมด 58 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป เบิร์ด ธงไชย งาน Daradaily The Great Awards 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ งาน สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 ภาพเบิร์ด ธงไชย งาน In magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 ภาพเบิร์ด ธงไชย์ แสดง MV เพลงความจำสั้น  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูปเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ TV-Inside  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2    
 รูปพี่เบิร์ด  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธงไชย แมคอินไตย์ ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
 รูป เบิร์ด ธงไชย จากเว็บไซต์ Clubbird.com  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 ภาพจากอัลบั้มเปิดฟลอร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ)