BOX OFFICE

22 - 25 ม.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ม.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
64.4
200.1
2.
15.0
15.0
3.
12.4
40.1
4.
11.6
39.7
5.
7.6
76.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ฮา จี-วอน (ทั้งหมด 49 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป ฮา จี วอน ถ่ายแฟชั่น  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฮา จี-วอน ในหมวดนี้ (20 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป ฮา จี วอน  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฮา จี-วอน ในหมวดนี้ (29 ภาพ)