BOX OFFICE

11 - 14 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
12 - 14 ธ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
24.5
24.5
4.
Top Five
7.2
7.2
5.
6.1
185.3

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  วิสา สารสาส (ทั้งหมด 22 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2    
 รูปไหม วิสา Free Style  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิสา สารสาส ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูปไหม วิสา สารสาส  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิสา สารสาส ในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1     
 ถ่ายแบบนิตยสาร  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิสา สารสาส ในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 นิตยสาร Woman Plus  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วิสา สารสาส ในหมวดนี้ (7 ภาพ)