BOX OFFICE

21 - 24 ส.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
29 - 31 ส.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
16.3
274.6
3.
9.3
29.8
4.
8.3
8.3
5.
Let's Be Cops
8.2
57.3

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ปิยะ ศาสตร์วาหา (ทั้งหมด 3 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3   
 แถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง เก๋า..เก๋า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปิยะ ศาสตร์วาหา ในหมวดนี้ (3 ภาพ)