BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
22.5
75.4
3.
Heaven is for Real
21.5
28.5
4.
11.2
11.2
5.
A Haunted House 2
9.1
9.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  จิรายุ ละอองมณี (ทั้งหมด 361 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่22  คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป เก้า จิรายุ งานประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556  คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งาน เกิด อวอร์ด ครั้งที่ 2  คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5 
  รูป เก้า จิรายุ งานเปิดตัวหนัง Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย   คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานประกาศผลรางวัล Bang Award 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3   
 รูป เก้า จิรายุ งานแถลงข่าว Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ จิรายุ ละอองมณี ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 29 และ งานเมขลา ครั้งที่ 25  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งาน Daradaily The Great Awards 2013   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานเปิดตัว Kool Capp  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งาน รัก 7 ปี l ดี 70 ล้าน  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานเปิดตัว รัก 7 ปีดี 7 หน   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานแถลงข่าว รัก 7 ปีดี 7 หน  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานประกาศผลรางวัลสมาคม ผกก.ไทย ครั้งที่ 2  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 21  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานเปิดตัว มะหมา 2  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง 2554   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานแถลงข่าว มะหมา 2  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานรวมพลคนปั้นข้าวปั้น EM BALL  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ จากนิตยสาร Candy Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป เก้า ในงานรวมน้ำใจ ซับน้ำตาชาวใต้   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า งาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูป เก้า งานเปิดตัว SuckSeed ห่วยขั้นเทพ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (14 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 20  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ ภาพจากหนังเรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 เปิดตัวรักมันใหญ่มาก  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 เก้า จิรายุ ละอองมณี แถลงข่าว suck seed   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (17 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 เก้า จิรายุ งานเปิดตัว กวน มึน โฮ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเก้า จิรายุ งาน เปิดตัว เราสองสามคน  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเก้า จิรายุ งานชมรมวิจารณ์บันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ รอบการกุศล บ้านฉันตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูปเก้า จิรายุ งาน In Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป เก้า จิรายุ งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 7  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เก้า จิรายุ งานเปิดตัว ห้าแพร่ง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 ภาพ เก้า จิรายุ งานฉลองครบรอบ 4 ปี All Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปเก้า จิรายุ Bitter Sweet  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 ภาพจากงานเปิดตัวภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคประกาศอิสรภาพ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (20 ภาพ) 
 ภาพจากงานเปิดตัวภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (27 ภาพ)