BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
16 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
22.0
70.5
2.
9.7
9.7
4.
8.0
8.0
5.
5.6
8.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  อุษามณี ไวทยานนท์ (ทั้งหมด 195 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป ขวัญ อุษามณี งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 13  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป ขวัญ อุษามณี งานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป ขวัญ อุษามณี งานเปิดตัว Jack the Giant Slaye  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ขวัญ อุษามณี งาน Miracle 2 Slim  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (20 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ขวัญ อุษามณี งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ งาน สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2011   คลิก ดูอัลบั้มภาพ อุษามณี ไวทยานนท์ ในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี งานฉลองครบรอบ 26 ปี นิตยสาร Bride  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (24 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปขวัญ อุษามณี นิตยสารทีวีอินไซด์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูป ขวัญ อุษามณี งาน FHM 6th  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (17 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ขวัญ อุษามณี งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 6  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี นิตยสารทีวีอินไซด์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี จาก นิตยสารเปรียว   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี งาน Top Awards 2008  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี จากงาน FHM  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี งาน one 2 call  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
 รูปขวัญ ทีวีอินไซด์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูปขวัญ อุษามณี นิตยสาร LISA  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
 นิตยสาร สุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 นิตยสาร Mars  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 นิตยสาร Woman Plus  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ)