BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  อธิชาติ ชุมนานนท์ (ทั้งหมด 91 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป อั้ม อธิชาติ งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป อั้ม อธิชาติ จากงาน Mthai top talk about 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป อั้ม อธิชาติ งานเปืดตัวร้าน H&M  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ งานแถลงข่าว เปิดวิกบิ๊ก 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป อั้ม ในงานรวมน้ำใจ ซับน้ำตาชาวใต้  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 อั้ม งาน In magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อธิชาติ ชุมนานนท์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป อั้ม อธิชาติ งาน star enterment awards 2008  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป อั้ม อธิชาติ จาก Top Awards 2009   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูปอั้ม อธิชาติ ถ่ายคู่พิ้งกี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูปอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ จากละคร  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 ถ่ายแบบทั่วไป  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ)