BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ธนกฤต พานิชวิทย์ (ทั้งหมด 125 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ว่าน ธนกฤต งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต สามแยกปากหวาน Season 4 กลับชาติมากัด  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5 
 รูป ว่าน ธนกฤต งาน Seed Awards ครั้งที่ 10  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป ว่าน ธนกฤต งานแถลงข่าว A-Time Big Happening 2013   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ งานแถลงข่าวโปรเจค สวีทตี้   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูปว่าน ธรกฤต งานเปิดตัว สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป ว่าน งาน ซ้อม คอนเสิร์ต Yesterday Once More Concert  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนกฤต พานิชวิทย์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป ว่าน งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 18  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปว่าน งาน Before Valentine   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 เบื้องหลัง การถ่ายโปสเตอร์ Before Valentine   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปว่าน AF งานบวงสรวง BeFore Valentine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (45 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น