BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  วงศกร ปรมัตถากร (ทั้งหมด 52 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป นิว งานเปิดตัว World Invasion  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (16 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3   
 รูป นิว วงศกร ปรมัตถากร  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นิว งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูปนิว วงศกร งานเปิดตัว TEMINATOR 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5 
 รูปนิว วงศกร งานสุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนิว วงศกร จากแจ๋วใจร้าย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 นิตยสาร Glitz&Glam  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ)