BOX OFFICE

19 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
94.5
94.5
4.
0.8
4.4
5.
0.5
0.5
20 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
39.0
39.0
4.
11.3
11.3
5.
11.0
327.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  วงศกร ปรมัตถากร (ทั้งหมด 52 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป นิว งานเปิดตัว World Invasion  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (16 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3   
 รูป นิว วงศกร ปรมัตถากร  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นิว งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูปนิว วงศกร งานเปิดตัว TEMINATOR 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5 
 รูปนิว วงศกร งานสุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนิว วงศกร จากแจ๋วใจร้าย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วงศกร ปรมัตถากร ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 นิตยสาร Glitz&Glam  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ)