BOX OFFICE

20-23 ต.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
4.55
5.52
2.
3.43
3.43
3.
2.85
6.23
4.
2.62
3.10
24 - 26 ต.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
19.8
19.8
2.
14.4
14.4
3.
13.5
46.4
4.
11.0
124.0
5.
10.0
30.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  เจษยา เวียงเกตุ (ทั้งหมด 8 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูปเอม เจษยา งานคมชัดลึกอวอร์ด  คลิก ดูอัลบั้มภาพ เจษยา เวียงเกตุ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น    
 รูปเอม เจษยา หรือ เอมมายาไอดอล  คลิก ดูอัลบั้มภาพ เจษยา เวียงเกตุ ในหมวดนี้ (2 ภาพ)