BOX OFFICE

20 - 23 ส.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
27.1
27.1
2.
12.5
40.0
3.
11.2
11.2
21 - 23 ส.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
Straight Outta Compton
26.8
111.5
3.
10.6
10.6
4.
8.2
8.2

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  อัศนัย เทียนทอง  (ทั้งหมด 12 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2    
 รูปบอล อัศนัย งานโทรทัศน์ทองคำ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อัศนัย เทียนทอง ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2    
 รูปบอล อัศนัย งานสยามดาราปาร์ตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อัศนัย เทียนทอง ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูปบอล อัศนัย เทียนทอง Hancock รอบสื่อมวลชน  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อัศนัย เทียนทอง ในหมวดนี้ (8 ภาพ)