BOX OFFICE

9 เม.ย. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
10 - 12 เม.ย. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
59.6
251.5
2.
18.5
129.1
3.
The Longest Ride
13.0
13.0
4.
8.2
70.8
5.
7.1
180.7

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ธนพล นิ่มทัยสุข  (ทั้งหมด 18 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข งานเปิดตัว TEMINATOR 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนพล นิ่มทัยสุข ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข งาน Nine Entertain Award  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ธนพล นิ่มทัยสุข ในหมวดนี้ (9 ภาพ)