BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
16 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
22.0
70.5
2.
9.7
9.7
4.
8.0
8.0
5.
5.6
8.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ (ทั้งหมด 159 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4  
 รูป ยิปซี คีรติ งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป ออม สุชาร์ งานประการศผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 23  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปซี คีรติ งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่22   คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (21 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปซี คีรติ งานเปิดตัว love syndrome รักโง่ๆ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3   
 รูป ยิปซี คีรติ งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป ยิปซี คีรติ In Magazine No.195  คลิก ดูอัลบั้มภาพ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป ยิปซี คีรติ งานบวงสรวง รักโง่โง่  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (16 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปซี คีรติ งานเปิดตัวหนังสือ Fast Entertainmant  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป ยิปซี คีรติ งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (17 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปซี คีรติ งานแถลงข่าวโปรเจคสวีทตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 รูป ยิปซี งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 20  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ จาก mars magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป ยิปซี งานเปิดตัว อนุบาลเด็กโข่ง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปยิปซี งานแถลงข่าวอนุบาล เด็กโข่ง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (22 ภาพ) 
 รูปยิปซี คีรติ จากในกองถ่าย อนุบาล เด็กโข่ง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ)