BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (ทั้งหมด 400 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน 20th Major Anniversary  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป บอย ปกรณ์ งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหล่อมากมาก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป บอย ปกรณ์ งานประกาศผลรางวัล The Greatest Award 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน Thailand International Film Destination Festival  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป บอย ปกรณ์ งานเปิดตัว ฟัด จัง โตะ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป บอย ปกรณ์ In Magazine No.203  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
 รูป บอย ปกรณ์ True Visions Ahead - Magenta Night Party  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งานประกาศผลรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 6 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (29 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งานเปิดตัว Jack the Giant Slayer  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (20 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ คมชัดลึกอวร์ด ครั้งที่ 10  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 รูป บอย ปกรณ์ งานเปิดตัว The Bourne Legacy  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งานเปิดสาขา 4 ที่ร้านคริสปี้ ครีม   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (30 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน CHEQ, FRATELLO and CITY GEAR Be Idolized Show  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
 รูป บอย ปกรณ์ งาน GIT GEM and Jewely Design Award 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (25 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งานเปิดตัว สะบายดี วันวิวาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ในงานรวมน้ำใจ ซับน้ำตาชาวใต้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย งาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ ในงานเปิดตัว Rango ฮีโร่ทะเลทราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 งานเปิดตัวหลุด4หลุด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป บอย ปกรณ์ งานแถลงข่าว RANGO แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน MThai Top Talk-About 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 บอย ปกรณ์ งานคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบอย ปกรณ์ งานแถลงข่าว หลุดสี่หลุด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
 รูปบอย ปกรณ์ งานเปิดตัวชิงหมาเถิด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป บอย   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
 บอย งานแถลงข่าว The Dog  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน เข้ากอง The Dog  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (23 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (1 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป บอย ปกรณ์ งาน 30 ปี แพรว   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (22 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (1 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบอย ปกรณ์ งาน คม ชัด ลึก Awards 6th  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูปบอย ปกรณ์ ฝัน หวาน อาย จูบ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 บอย ปกรณ์ กิจกรรมเลี้ยงเด็กกำพร้า  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปบอย ปกรณ์   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ)