BOX OFFICE

18 - 21 ก.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
34.4
34.4
2.
1.6
8.3
3.
1.5
69.7
5.
1.1
1.1
26 - 28 ก.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
35.0
35.0
2.
13.1
13.1
3.
17.3
17.3
5.
Dolphin Tale 2
4.8
33.7

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ฉัตรชัย เปล่งพานิช (ทั้งหมด 29 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3   
 รูป นก ฉัตรชัย งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน เปิดวิ๊กบิ๊ก 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4  
 รูป นก ฉัตรชัย งานเปิดตัว Who are you? ใคร..ในห้อง  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (9 ภาพ)