BOX OFFICE

19 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
94.5
94.5
4.
0.8
4.4
5.
0.5
0.5
20 - 22 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
39.0
39.0
4.
11.3
11.3
5.
11.0
327.5

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ฉัตรชัย เปล่งพานิช (ทั้งหมด 33 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  
 รูป นก ฉัตรชัย งานแถลงข่าวภาพยนตร์พระมหาชนก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3   
 รูป นก ฉัตรชัย งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน เปิดวิ๊กบิ๊ก 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4  
 รูป นก ฉัตรชัย งานเปิดตัว Who are you? ใคร..ในห้อง  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป นก ฉัตรชัย งาน 30 ปี แพรว  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ในหมวดนี้ (9 ภาพ)