BOX OFFICE

26 - 29 พ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
23.7
135.5
3.
2.7
2.7
4.
1.9
1.9
27 - 29 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  อภิษฎา เครือคงคา (ทั้งหมด 153 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ไอซ์ งานแถลงข่าว ซีรีย์ น้ำตากามเทพ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป ไอซ์ อภิษฎา งานThe Dark Knight Rises Thailand Premiere  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป ไอซ์ อภิษฎา งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ไอซ์ อภิษฎา งานเปิดตัวภาพยนตร์ One day  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป ไอซ์ อภิษฎา งาน สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 ไอซ์ งานฉลองครบรอบ 26 ปี นิตยสาร Bride  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อภิษฎา เครือคงคา ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา งาน TV Inside hot awards 6th  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (12 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา งาน Top Award 2008  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา นิตยสารทีวีอินไซด์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา งาน One2Call  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา จากงาน FHM  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป ไอซ์ อภิษฎา จากนิตยสาร mars  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูปไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา จากงานนิตยสาร Oho  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 นิตยสารทีวีอินไซด์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Happy Feet  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 งานเปิดตัว เรื่อง The Gig  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) 
 Photoshoot เรื่อง The Gig  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ)