BOX OFFICE

25 - 28 ส.ค. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
9.1
65.4
3.
8.2
8.2
4.
7.9
7.9
5.
4.8
4.8
26 - 28 ส.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
26.1
26.1
2.
12.1
282.9
4.
Sausage Party
7.7
80.0

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  พิยดา อัครเศรณี (ทั้งหมด 57 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4  
 รูป อ้อม พิยดา งานตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 29 และ งานเมขลา ครั้งที่ 25   คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3   
 รูป อ้อม พิยดา งานเปิดตัว จันดารา ปัจฉิมบท  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3   
 รูป อ้อม พิยดา งาน อุโมงค์ผาเมือง กาล่า แชริตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 นิตยสาร พลอยแกมเพชร  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูปอ้อม พิยดา นิตยสาร GLITZ&GLAM  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 นิตยสาร ดิฉัน  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พิยดา อัครเศรณี ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 นิตยสาร IN  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 นิตยสาร Image  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 นิตยสาร สุดสัปดาห์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ)